Möt våra artikelförfattare

Patrik Björklund

Samarbetskonsult

En ifrågasättande typ som älskar flöden och när människor glatt jobbar tillsammans mot gemensamma mål.​

Du hittar honom i roller som exempelvis: verksamhetsanalytiker, projektledare, agil coach/konsult och system/lösnings-arkitekt.

Artiklar

5 oväntade saker om ledningssystem som kan kosta dig pengar (som inte handlar om dokumentation!)

Ett effektivt ledningssystem är viktigt för framgång, men vissa aspekter kan kosta pengar. Bristfällig kommunikation, generiska mål, ineffektiv teknikanvändning, bristande personalengagemang och oregelbunden uppföljning kan leda till onödiga utgifter. Genom att förbättra dessa områden kan du optimera ledningssystemet och spara pengar samtidigt som du ökar organisationens framgång.

Cognit ansluter sig till arbetsgruppen för ISO IEC DIS 42001 - Ledningssystem för AI

Cognit stärker sin position inom AI-management genom att ansluta sig till arbetsgruppen för ISO/IEC DIS 42001, en ny standard för ledningssystem inom AI. Deltagandet möjliggör för Cognit att erbjuda kunder den senaste kunskapen och tekniken samt följa internationella bestämmelser och normer.

Leverantörshantering inom ISO 9001 och 14001 - Praktiska råd och vanliga misstag

Leverantörshantering är en kritisk komponent inom ISO 9001 och ISO 14001, som påverkar företagets prestanda, kvalitet och miljöansvar. Genom att följa praktiska råd och undvika vanliga misstag kan organisationer förbättra sin konkurrenskraft och minska risker, samtidigt som de uppnår en högre nivå av kvalitet och miljöansvar.

SharePoint Copilot: AI kommer till intranät och SharePoint

SharePoint Copilot, en AI-driven innovation, revolutionerar innehållsskapande på intranät och SharePoint. För att fullt ut dra nytta av dess potential krävs en genomtänkt struktur, policy och utbildning som säkerställer effektiv internkommunikation och undviker informationsöverflöd.

De ofattbara ekonomiska konsekvenserna av generativ AI som GPT-4: Risker och möjligheter för beslutsfattare

GPT-4, en AI-teknik som utvecklats av OpenAI, har potential att påverka ekonomin och arbetsmarknaden på flera sätt. Beslutsfattare bör vara medvetna om dessa effekter för att kunna fatta välgrundade beslut om teknikens användning i organisationer.

Vad är mål och målstyrning?

Målstyrning är ett system som syftar till att skapa fokus och driva resultat. Läs mer om vad det är här.

Vad är dokumentstyrning?

Dokumentstyrning beskriver kortfattat hur dokument och informationstillgångar skall skapas, ändras och i samband med det styras, arkiveras och framförallt kommuniceras till berörda personer då de uppdateras.

Vad är kundkravshantering?

Kundkravshantering är den process som krävs för att identifiera, analysera, prioritera, bemöta och övervaka kundernas krav. Här går vi igenom vad det betyder och varför det är viktigt.

Vad är ett medarbetarsamtal?

Syftet med ett medarbetarsamtal är att skapa en öppen dialog mellan arbetsgivare och anställd där det finns tid att ostört prata igenom sin arbetssituation. I den här artikeln går vi igenom vad ett medarbetarsamtal faktiskt är.

Vad är riskhantering?

Risk. Vad är det och hur hanterar vi det? Genom att förutse, identifiera och hantera risker som kan påverka resultatet kan ni förebygga problem som kan uppstå innan de ens har inträffat.

Det bästa sättet att bygga ledningssystem

Lär dig hur du bygger ett ledningssystem på ett bättre sätt än det traditionella sättet.

Vad är en allvarlighetsgrads-matris och varför är det viktigt?

En Allvarlighetsgradsmatris är ett verktyg som används för att bedöma ett visst problem eller en händelse. Den hjälper till att identifiera, prioritera och jämföra hot och risker samt att fatta beslut om åtgärder för att hantera eller minimera dem.

Vad är en kompetensmatris?

Kompetensmatrisen är ett verktyg för att identifiera kompetensgap, bedöma och värdera anställda och planera för rekrytering och utbildning. Men det finns mer att veta.

10 anledningar varför du ska ISO certifiera i en lågkonjunktur

ISO-certifiering ger företaget en konkurrensfördel som blir än mer relevant i en lågkonjunktur. Här går vi igenom 10 anledningar till varför.

Varför är riskhantering ett perfekt verktyg för att möta en lågkonjunktur?

Riskhantering hjälper företag att identifiera, analysera och hantera risker som kan påverka företaget. Det är ett effektivt sätt att förebygga problem och förbättra resultat, och är ett mycket värdefullt verktyg för att möta en lågkonjunktur. Här skriver vi mer om vad du behöver tänka på.

Vad är processkartläggning inom ISO 9001?

Processkartläggning är ett sätt att tydliggöra de processer som är viktiga för att uppnå företagets strategiska mål och är en viktig del av arbetet inför en certifiering inom ISO 9001

Vad är avvikelsehantering?

Avvikelsehantering är ett viktigt led i företagets kvalitetssystem och är ofta ett krav som ställs av externa parter, ex en ISO standard. Här går vi igenom vad avvikelsehantering är.

Vad du behöver veta när du startar ett intranät-projekt

Vi går igenom vad du behöver tänka på när du ska starta ett intranät-projekt - för att bygga upp ett nytt intranät eller göra om ett befintligt

Vad är ett ledningssystem?

‍Ett ledningssystem är en beskrivning av hur en organisation styrs och fungerar. Ledningen använder det för att se till att verksamheten bedrivs på det sätt som är sagt, och medarbetarna använder det som ett stöd för att göra rätt i vardagen.

Det du behöver för att lyckas med att jobba på distans

Att jobba hemifrån blir vanligare och vanligare i osäkra tider och kan också vara ett sätt att minska miljöpåverkan eller hitta balans mellan arbete och fritid. Distansarbete ställer krav på såväl företaget och arbetsmiljön som på personalen som ska arbeta på distans. Läs mer för att få veta hur du lyckas med distansarbete.

Vad är ett intranät och varför är det fortfarande ett krav för företag?

Intranät är så mycket mer än bara ett dokumenthanteringssystem idag. I den här artikeln går vi igenom var begreppet kommer ifrån och vad intranät är idag.

Nyheter i Office 365 under September 2018

Mycket nytt lanserades under Microsofts stora konferens Ignite under september. Helt ny sökfunktion som ska sträcka sig över allt från Word till SharePoint till Windows 10. Mega-meny och andra nyheter i SharePoint och Teams. Spännande månad!

Hubsiter i SharePoint förändrar hur du bygger intranät - Det här är vad du behöver veta

Hubsiter, vad är det och varför är det viktigt för mig? Vi går igenom hur du hanterar den moderna platta strukturen i SharePoint och vad du behöver tänka på för att lyckas.

Nyheter i Office 365 under Augusti 2018

Teams nu redo för prime time, efterfrågade funktioner i SharePoint rullar ut och mycket mer.

5 enkla misstag i Office 365 och SharePoint som irriterar dina användare

Visst känns det rätt surt att göra "enkla" misstag som påverkar funktionaliteten och skapar irritation. Misstag som lätt hade kunnat undvikas? Här delar vi med oss av några saker vi stött på, misstag som var enkla att göra och där man trodde man valde den bästa lösningen.

Nyheter i Office 365 under Juli 2018

Skrivbordskaos är nu ok, saker blir gratis och det analoga blir digitalt m.m. Läs mer om de senaste nyheterna i Office 365 här.

Vad är Microsoft 365 och varför är det intressant för mig?

Läs om Office 365 och varför är det intressant för dig och ditt företag. Artikeln går igenom dels vad Office 365 är och vart det kommer ifrån. Allt för att du ska få en bättre förståelse för vart värdet ligger för er.

Hur du enkelt visar ett diagram från Excel i SharePoint utan att visa hela arket #snabbguide

Att bara visa ett diagram från en Excelfil kan göra information mycket enklare att ta till sig för mottagare. I den här videon visar vi hur du visar enbart ett diagram från en Excelfil på en SharePoint-sida

5 funktioner för dokumentbibliotek du kanske inte visste fanns i SharePoint

Dokumentbibliotek i SharePoint är superkraftiga och har många funktioner. Här listar vi 5 användbara funktioner som du kan börja använda direkt, out of the box, i Office 365 och SharePoint Online.

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.
Copyright Cognit Consulting AB 2017-2022
Personuppgiftspolicy