Våra konsulter är fantastiska

Konsulter som täcker hela utvecklingskedjan

Våra riktigt duktiga konsulter kan allt från att analysera verksamhetsbehov till att leverera lösningar.

Frågan är: Gäller det "samarbete"? Då kan vi hjälpa er.

Exempelvis har vi tidigare levererat:

  • Skräddarsytt intranät med dokument- och projekthantering
  • Paketerade intranät med fast leveranstid och kostnad
  • Integrationer mot andra system
  • Helt skräddarsydda webbapplikationer som skapar ett riktigt affärsvärde
  • Agil coachning för organisationer som vill samarbeta smidigt


Grundtanken är enkel. Genom att fokusera på ert bolags information och processer kan vi leverera system och förändrade arbetssätt som skapar värde på riktigt.

Vad kan vi hjälpa dig med? Skicka en förfrågan eller ring Patrik på 073 660 90 74.

Två slumpmässiga rekommendationer av våra konsulter

I had the privilege to work with Henrik for almost a year. He is a self-driven and ambitious team player who always takes responsibility from start to finish. Where some people might see problems, Henrik only sees solutions. Henrik is a happy and inspiring person who spreads joy around him and to other team member in any project. I want to give Henrik my best recommendations and hope to work with him again.
Nathalie Tindsjö
,
Digital strategist and interaction designer‍
rekommenderar
Henrik Gustafsson
Henrik är en dröm för en projektledare att arbeta med. Han tar fullt ansvar för sina arbetsuppgifter, han är mycket bra på att kommunicera och han har kundfokus. Det jag uppskattar mest är att han omedelbart meddelar mig om han ser något som inte är bra, det kan gälla kvalité, funktion eller vad som helst. Utöver det är han mycket kompetent inom sitt område och är verkligen senior!‍
Helena Djus Björnberg
,
Teamleader/Application Manager at Knowit Digital Communication‍
rekommenderar
Henrik Gustafsson
Läs fler rekommendationer

Områden som vi jobbar med

Informations-arkitektur

För att kunna leverera system som tillför värde är det viktigt att vi kan fokusera på vilken information systemet ska hantera.
Vi har flera gånger sätt att även ett litet bolag med 10 anställda kan hantera hundratals olika typer av information.
Dessa kan vara allt från offerter, CVn, bokföringsunderlag och policier till mötesanteckningar.
Vår metodik för att hitta dessa informationstyper genom workshops och undersökande arbete i befintliga system borgar för att vi startar ett projekt med rätt omfattning och syfte.

SharePoint / Office 365

SharePoint och Office 365 är system byggda för användare.
De är även system som har vidareutvecklats under väldigt lång tid vilket kan ge användare många olika sätt att göra samma sak.
Det blir väldigt viktigt att dessa typer av system konfigureras och anpassas på rätt sätt för att slippa stora kostnader ett par år fram i tiden.
​När fler och fler företag flyttar till molnet ställer det också nya krav på oss som specialister och vår förmåga att hålla oss ajour med trender och förändringar i plattformen, nu för tiden kommer det inte en ny version vart tredje år - det kan komma varje vecka.

Utbildning

Eftersom många av systemen vi är specialister på ibland kan upplevas som komplexa blir det väldigt viktigt att användare får den utbildning och det stöd som de behöver.
Vi levererar både standardiserade utbildningspaket och skräddarsydda utbildningar baserade på bolags specifika behov.
Exempel på utbilnindgar som vi erbjuder:

  • SharePoint för redaktörer
  • SharePoint för slutanvändare
  • SharePoint för super-users

Programmering och agilitet

För att verkligen leverera maximalt affärsvärde behöver system anpassas till och utgå ifrån bolagets processer.

​Vi har lång erfarenhet av dels systemutvecklingsledning med agila metoder såsom Kanban eller Scrum.

​Men vi har även mycket kunskap inom ren systemutveckling, företrädesvis på .NET-plattformen med en stor dos JavaScript.

Våra konsulter behärskar C#, TypeScript, JavaScript, Angular, React, Azure och allt annat som behövs för att leverera kompletta system på primärt Microsofts teknikstack.

​Rådgivning och stöd

​IT-ansvariga och CIO:s ansvarar för många system, men framförallt ansvarar de för företagets information.

Vi hjälper ofta just denna typ av kunder med rådgivning vid exempelvis leverantörsval i större projekt eller bidrar med vår spetskompetens inom informationshantering för att utvärdera befintliga lösningar.

Vi brukar kalla det för  "Informations-ansvarig på kran", du som ledare kan avlasta en hel del arbete till oss och lita på att valen vi gör är grundade i lång erfarenhet och specialistkompetens från många olika roller i leveranskedjan.

Design, UX, färg och form

För att användare ska kunna anamma en lösning och känna att den faktiskt är enkel att använda behöver vi fokusera på användarens upplevelse.

​Dels genom utbildning men också genom att designa system så att de är så självförklarande som möjligt.

För oss betyder design inte bara färg och form, det handlar om att systemen ska fungera på ett sätt användare kan förstå.

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Nejdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.