Vi har fantastiska Office 365-konsulter

Experter på verktygen du behöver för att lyckas med den digitala arbetsplatsen

Våra duktiga Office 365-konsulter kan allt från att analysera verksamhetsbehov till att programmera lösningar.

Exempel på lösningar vi är duktiga på:

  • Paketerade intranät med fast leveranstid och kostnad
  • Skräddarsydda intranät med dokument- och projekthantering
  • Integrationer mellan SharePoint/Microsoft Teams och andra system
  • Helt skräddarsydda applikationer för SharePoint och Microsoft Teams
  • Agil coachning för organisationer som vill samarbeta smidigt

Genom att fokusera på ert bolags information och processer kan vi leverera system och förändrade arbetssätt som skapar värde på riktigt.

Vad kan vi hjälpa dig med? Skicka en förfrågan eller ring Patrik på 073 660 90 74.

Boka ett möte

Två slumpmässiga rekommendationer av våra konsulter

Patrik är en stark och resultatdriven projektledare som ser till att komma i mål med projektet. Han är strukturerad och är duktig på att följa upp projektets olika delar. Han är bra på att kommunicera med sina projektmedlemmar och se till att alla har den information de behöver.
Karolina Bjurehed
,
Web Editor, University of Borås‍
rekommenderar
Patrik Björklund
Henrik is a very professional and devoted team member that always strives for customer satisfaction. He does this with both a deep knowledge ofSharePointand a very good sense of humor
Jonas Peterson
,
Solutions Developer and Partner at Advise Solutions i Göteborg AB‍
rekommenderar
Henrik Gustafsson
Läs fler rekommendationer
Microsoft Partner
Valo | Certified Partner

Områden som vi jobbar med

Informations-arkitektur

För att kunna leverera system som tillför värde är det viktigt att vi kan fokusera på vilken information systemet ska hantera och hur informationen ska struktureras på bästa sätt.

Vi har flera gånger sett att även ett litet bolag med 10 anställda kan hantera hundratals olika typer av information. Dessa kan vara allt från offerter, CVn, bokföringsunderlag och policier till mötesanteckningar.

Vår metodik för att hitta dessa informationstyper genom workshops och undersökande arbete i befintliga system borgar för att vi startar ett projekt med rätt omfattning och syfte.

SharePoint/Office 365

SharePoint och Office 365 är system byggda för användare. De är även system som har vidareutvecklats under väldigt lång tid vilket kan ge användare många olika sätt att göra samma sak. Det blir väldigt viktigt att dessa typer av system konfigureras och anpassas på rätt sätt. För att systemet ska bli ett verktyg för samarbete och informationsspridning inom organisationen och för att slippa stora kostnader ett par år fram i tiden.

När fler och fler företag flyttar till molnet ställer det också nya krav på oss som specialister och vår förmåga att hålla oss ajour med trender och förändringar i plattformen. Nu för tiden kommer det inte en ny version vart tredje år - det kan komma varje vecka.

Utbildning

Eftersom många av systemen vi är specialister på ibland kan upplevas som komplexa, blir det väldigt viktigt att användare får den utbildning och det stöd som de behöver.

Vi levererar både standardiserade utbildningspaket och skräddarsydda utbildningar baserade på bolags specifika behov.

Exempel på utbildningar som vi erbjuder:

  • SharePoint för redaktörer
  • SharePoint för slutanvändare
  • SharePoint för super-users

Programmering och agilitet

För att verkligen leverera maximalt affärsvärde behöver system anpassas till och utgå ifrån bolagets processer.

​Vi har lång erfarenhet av systemutvecklingsledning med agila metoder såsom Kanban eller Scrum.

​Vi har även mycket kunskap inom ren systemutveckling, företrädesvis på .NET-plattformen med en stor dos JavaScript.

Våra konsulter behärskar C#, TypeScript, JavaScript, Angular, React, Azure och allt annat som behövs för att leverera kompletta system, på primärt Microsofts teknikstack.

​Rådgivning och stöd

​IT-ansvariga och CIO:s ansvarar för många system, men framförallt ansvarar de för företagets information.

Vi hjälper ofta just denna typ av kunder med rådgivning, exempelvis vid leverantörsval i större projekt, eller bidrar med vår spetskompetens inom informationshantering för att utvärdera befintliga lösningar.

Vi brukar kalla det för  "Informations-ansvarig på kran", du som ledare kan avlasta en hel del arbete till oss och lita på att valen vi gör är grundade i lång erfarenhet och specialistkompetens från många olika roller i leveranskedjan.

Design, UX, färg och form

För att användare ska kunna anamma en lösning och känna att den är enkel att använda behöver vi fokusera på användarens upplevelse.

​Dels genom utbildning men också genom att designa system så att de är så självförklarande som möjligt.

För oss betyder design inte bara färg och form, utan också om att systemen ska fungera på ett sätt som användarna kan förstå.

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Nejdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.