Microsoft Copilot - Delarna Microsofts säljare inte riktigt vill prata om

Microsoft Copilot - Delarna Microsofts säljare inte riktigt vill prata om
Uppskattad lästid: 0:00

Från och med 1 november kommer Microsofts AI-assistent, Copilot, som skapats i samarbete med OpenAI, bli tillgänglig för alla (som har råd att hosta upp kostnaden för 300(!) CoPilot licenser). 

Med funktioner som att "intelligent" sammanfatta möten, skapa dokument och presentationer, hoppas Microsoft att verktyget kommer att eliminera "tristess" från kontorsarbetet.

Men det finns också en oro för att tekniken skulle kunna skapa arbetslöshet och göra företag farligt beroende av AI-drivna verktyg. Dessutom kan det finnas potentiella problem med efterlevnaden av nya regler om AI, som exempelvis förmodligen kommer kräva att människor vet om de interagerar med AI snarare än människor.

Vad skiljer Copilot från ChatGPT?

Det finns några nyckelfaktorer som skiljer Microsoft Copilot från ChatGPT.

  1. Till att börja med skickas data till Microsoft Azure OpenAI-tjänsten, snarare än till OpenAI.
  2. Copilot använder företagsintern data (mer om det nedan) som en extra datakälla, utöver den data som modellen ursprungligen tränades på
  3. Copilot är också helt integrerad i verktyg som människor redan förstår och är bekanta med. Office, Teams, SharePoint, etc.
  4. Copilot har byggt en profil kring hur du uttrycker dig, så att det som genereras blir mer likt din ton.

Begränsat utrymme för hur mycket intern data som faktiskt kan användas?

Om vi litar på Microsofts egen dokumentation så innebär "använda er interna data" helt enkelt att automatiserat ställa en sökfråga mot Office 365 (rent tekniskt Azure Cognitive Search), hitta relevant info och sen klistra in summeringen som en del av "prompten" som ställs till AI-modellen. Du kan redan idag göra (nästan) samma sak med ChatGPT, men mer manuellt, om du lägger till ett summeringssteg.

Copilot kräver också att transkriberingstjänsterna för Microsoft Teams blir bättre, utan korrekt text är det svårt att generera något meningsfullt. På nuvarande stadium är transkriberingen på exempelvis svenska, enligt mig, för dålig för att vi ska kunna lita på resultaten när Copilot sammanfattar vad som sagts på ett möte etc. Men det förbättras ständigt.

Tankarna går även mot ett ökat krav på struktur i exempelvis SharePoint och Teams och att ha meningsfull data lagrad i Office 365. Men nu för att göra det lättare för AIn snarare än för medarbetarna.

Det kommer även bli intressant att se vad som händer när mer och mer av den företagsinterna datan faktiskt är genererad av AIn som sedan kommer använda den för att generera mer data.

Potentiella risker med Copilot

Med alla tekniska framsteg följer det dock också risker. Med Copilot är dessa bland annat:

  1. Hallucinationer: AI kan ibland "hallucinera" eller skapa information som inte finns i källtexten, vilket kan leda till felaktiga slutsatser.
  2. Felaktiga slutsatser: Om AI:n missförstår kontexten eller innehållet i en konversation kan den dra felaktiga slutsatser. Du vet att Olle och Stina säger saker på ett visst sätt, du tolkar det de säger på olika sätt. Detta kommer vara svårt för en AI-modell att göra, vilket lätt leder till missförstånd och felaktiga slutsatser.
  3. Förlorad mänsklig touch: Vi använder olika sätt att tolka människors ord och handlingar. Om AI tar över kan vi förlora denna mänskliga aspekt.
  4. Beroende av tekniken: Om vi blir för beroende av AI och något går fel, eller om AI-systemet ändrar sina policys på ett sätt vi inte håller med om, kan det bli svårt att fortsätta arbeta utan det.
  5. Lagstiftningsproblem: Det är oklart hur lagstiftning som Europas AI-akt kommer att påverka användningen av AI-assistenter som Copilot.

Är intresset så stort som det låter?

Microsoft Copilot kommer kosta $30 per användare och månad och Microsofts sälj- och partnermaskineri jobbar nu för fullt inför lanseringen, men det återstår att se om intresset verkligen är så stort som det låter.

Trots de många fördelarna finns det fortfarande många frågor och farhågor kring användningen av AI-assistenter. Det kommer att krävas mer forskning och utveckling, liksom öppenhet och dialog, för att säkerställa att dessa verktyg används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Microsoft Copilot har potentialen att revolutionera arbetsplatsen, men det är viktigt att vi närmar oss denna nya teknik med en sund skepsis och en försiktigt optimistisk inställning.

Läs mer...

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Saif på 070 144 26 63
Ajdå, något gick fel. Ring Saif på 070 144 26 63 så bjuder han på lunch som kompensation.

Arbeta smartare och sundare med ett digitalt ledningssystem. så det blir tillgängligt och användbart.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn för att inte missa nästa intressanta uppdatering.