Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Cognit Consulting AB (“Cognit Consulting”) åtar sig att hantera personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning.

Du (“Kunden”) ansvarar för att de uppgifter som lämnas vid registrering eller vid avtalets ingående är korrekta.

I samband med Kundens registrering kan Kundens namn, adress, telefonnummer och e-postadress komma att lagras i syfte att kommunicera direkt med Kunden.

Cognit Consulting samlar in och lagrar registrerade personuppgifter i syfte att:

* Tillhandahålla företagets Produkt till Kunden.

* Användas för att kommunicera med Kunden kring företagets verksamhet gällande nya/befintliga produkter och/eller tjänster

* Behandlas för automatiserad databehandling vid marknadsföring


Kunden godkänner att Cognit Consulting har rätt att kommunicera med Kunden via fysisk post, telefon eller e-post för att upplysa om förändringar, erbjudanden eller annat som kan vara kopplat till bolagets tjänster och produkter.

Om Kunden inte önskar att få erbjudanden från Cognit Consulting kan Kunden tacka nej till detta genom att kontakta Cognit Consulting direkt.

Kunden ansvarar själv för att hålla sina uppgifter uppdaterade. Detta i syfte att Cognit Consulting eller Cognit Consultings återförsäljare ska kunna fullfölja sina åtaganden.

Kunden har närsomhelst rätt att begära information om de uppgifter Cognit Consulting har lagrat om Kunden. Kunden kan välja att, oberoende av om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, få uppgifterna raderade i enlighet med svensk lagstiftning.

Om kunden anser sina personuppgifter felaktigt hanterade finns möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Kontakt

Vill du:

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade
  • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
  • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)


Så skickar du ett mail till info@cognit.se med rubriken "Personuppgiftshantering"