Personuppgiftspolicy

Cognit Consulting AB (“Cognit Consulting”) åtar sig att hantera personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning.

Du (“Intressenten”) ansvarar för att de uppgifter som lämnas vid registrering, intresse eller vid avtalets ingående är korrekta.

I samband med Intressentens registrering kan Intressentens namn, adress, telefonnummer och e-postadress komma att lagras i syfte att kommunicera direkt med Intressenten.

Cognit Consulting samlar in och lagrar registrerade personuppgifter i syfte att:

  • Tillhandahålla företagets produkter till Intressenten
  • Användas för att kommunicera med Intressenten kring företagets verksamhet gällande nya/befintliga     produkter och/eller tjänster
  • Behandlas för automatiserad databehandling vid marknadsföring

Intressenten godkänner att Cognit Consulting har rätt att kommunicera med Intressenten via fysisk post, telefon eller e-post för att upplysa om förändringar, erbjudanden eller annat som kan vara kopplat till bolagets tjänster och produkter.

Om Intressenten inte önskar att få erbjudanden från Cognit Consulting kan Intressenten tacka nej till detta genom att kontakta Cognit Consulting direkt.

Intressenten ansvarar själv för att hålla sina uppgifter uppdaterade. Detta i syfte att Cognit Consulting eller Cognit Consultings återförsäljare ska kunna fullfölja sina åtaganden.

Intressenten har närsomhelst rätt att begära information om de uppgifter Cognit Consulting har lagrat om Intressenten.

Intressenten kan välja att, oberoende av om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, få uppgifterna raderade i enlighet med svensk lagstiftning.

Om Intressenten anser sina personuppgifter felaktigt hanterade finns möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Kontakt

Vill du:

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade
  • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
  • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Skicka då ett mail till info@cognit.se med rubriken "Personuppgiftshantering"