Se vilka Teams användaren är med i

Se vilka Teams användaren är med i

Så enkelt ändrar du ägarskapet i Teams när en användare försvinner

Det finns tillfällen då man behöver se över ägarskap och medlemskap i Teams, exempelvis om en användare kommer vara frånvarande under en längre tid eller ska avsluta sin anställning.

Nu kan du som administratör enkelt få en överblick över vilka team den enskilda användaren är med i och om personen är ägare till några team. Eftersom det är viktigt att det alltid finns minst en ägare till varje team kan ni behöva ordna så att någon annan tar över ägarskapet.

Du kan göra ändringar direkt i admingränsnittet - om du har rätt behörigheter.

Teams-administratörer kan visa en lista över team som en användare har anslutit till

För att hitta till listan med användarens Teams öppnar du Teams-admincenter - Användare. Klicka på Hantera användare och välj en användare. Här kan du sedan välja fliken "Teams" för att visa listan över team som användaren är med i.

Se vilka team en person är medlem i eller ägare av och gör ändringar direkt i admingränssnittet

Du kan se, och även ändra på, om personen är ägare eller medlem i respektive team- vilket gör det enkelt att snabbt göra de förändringar som krävs för en enskild användare.

Självklart kan du också göra de här ändringarna direkt i Teams om du är ägare i berörda Team.

Hantera ägarskapet i ett Team

Om du behöver uppdatera ägarskapet i ett team, lägga till fler medlemmar eller göra medlemmar till ägare är det smidigare att hantera ägarskapet på teamnivå. Gå då till Teams admin-center, välj Hantera Team och öppna inställningarna för ett specifikt Team.

Du kan också hantera ägarskap på teamnivå

Här kan du förutom att lägga till och ändra medlemskap i teamet även administrera kanaler och medlemskap i privata kanaler.

Tänk på:

  • Om du ska ta bort en person som är ensam ägare till ett team måste du först tilldela ytterligare en person ägarskap till teamet eftersom det alltid måste finnas minst en ägare
  • Det går inte att ta bort en ägare från ett team utan att först göra om användaren till Medlem

Spelar det någon roll om du är ägare eller medlem?

I Teams, precis som i övriga Microsoft 365, kan du ha olika roller (behörighetsnivåer). För att få access till ett team behöver du vara med i det och alla som är med i teamet - ägare, gäst eller medlem - har normalt precis samma behörigheter att delta i diskussioner och hantera filer.

Alla i teamet kan skapa och delta i konversationer och hantera teamets dokument. Bjuder ni in en extern person som gäst till teamet kan den personen likaväl som andra medlemmar och ägare lägga till, ta bort och ändra i filer. Som ägare kan du sedan välja att begränsa vissa möjligheter för de övriga medlemmarna, som att bestämma vilka som får starta nya konversationer i en viss kanal eller om medlemmarna ska få skapa nya kanaler till exempel.

Om det är ett publikt team kan vem som helst i organisationen söka upp och gå med i teamet medlemmar kan lägga till nya medlemmar. I privata team är det teamägarna som bestämmer vilka som ska vara medlemmar i teamet. Som medlem i ett privat team kan du bjuda in nya medlemmar genom att skapa en förfrågan till ägarna. En medlem kan aldrig göra sig själv till ägare.

Gäster har alltid bara access till det/de team som de är inbjudna till och kan inte se eller gå med i några andra team i organisationen även om de är publika. Gäster räknas inte med som användare i organisationen och blir därför inte automatiskt medlemmar i organisationsomfattande team.

Läs mer...

Vill du att vi kontaktar dig?

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Saif på 070 144 26 63
Ajdå, något gick fel. Ring Saif på 070 144 26 63 så bjuder han på lunch som kompensation.

Arbeta smartare och sundare med ett digitalt ledningssystem. så det blir tillgängligt och användbart.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn för att inte missa nästa intressanta uppdatering.