Dokumentstyrning och godkännandeflöden

När styrande dokument publiceras behöver de genomgå ett gransknings och publicerings-flöde innan de kan konsumeras av alla medarbetare.

Det är viktigt att den information som klassas som godkänd och publicerad har en korrekt hantering för att kunna garantera att det som syns är det som gäller.

Om medarbetare agerar utifrån inaktuell eller ej godkänd information finns stora risker att kvalitetsbristkostnader uppstår.

Process för automatiserad dokumentstyrning
Process för godkännande och publicering

Genom en tydlig struktur identifierar vi vilka av era dokument som behöver genomgå processen (publicerad information) och vilka som inte har samma process-krav (samarbetsinformation).

Användare och administratörer får ett enkelt verktyg där gransknings och godkännandeprocessen kan startas med 2 knapptryckningar och granskare/godkännare enkelt kan agera direkt från e-post i Outlook.

Boka ett möte

Så här går det till

Behovskartläggning

Kartläggning av ert bolag som svarar på hur vi ska strukturera intranätet och samarbetsplattformarna.

Implementation

Cognit's experter analyserar resultaten från kartläggningen och bygger upp en struktur i er Office 365 miljö.

Justeringar

Efter implementation går vi igenom lösningen, samlar in feedback och gör de finjusteringarna som behövs för att köra igång.

Utbildning

Vi ser till att era användare förstår hur saker och ting fungerar, hänger ihop och skapar värde.

Användare utbildas antingen i klassrum eller digitalt.

Lansering

Ni får hjälp att sköta en snygg lansering internt.

Självklart är Cognit med er och ger användarna den support och det stöd de behöver.

Support

Med vår grymma svensktalande support och tillgång till vår supportportal kan användare lätt jobba effektivt i den nya lösningen.

Uppföljningar

Vi gör löpande uppföljningar av statistik och hur er information utvecklas över tid.

Allt för att kunna ge råden ni behöver för att undvika problem i framtiden.

Verktyg från Office 365

I ett projekt anpassar och konfigurerar vi ett komplett intranät på Office 365 som ger er smart informations- och dokumenthantering och verktygen som passar just er för social kommunikation.

Vi sköter licenser

Ni får 1 faktura från 1 bolag.

Inget krångel, vi löser allt som har med licenser att göra så att ni kan fokusera på mer värdeskapande aktiviteter. Enkelt.

Tack!

Vi har tagit emot dina uppgifter. Vi hör av oss inom kort

Oj! Något gick fel. Försök igen.