Möt våra artikelförfattare

Joakim Stenström

Ledningssystemsexpert

Affärskatalysator som drivs av att skapa hållbar affärsprestanda med positiv påverkan både för kunden och för vår omvärld.

Joakim anslöt sig till Cognit som delägare efter flera år som verksamhetsutvecklare och VD för ett konsultföretag med specialitet risk- och processbaserade verksamhetslednings-system vilket bl.a. inkluderade ämnena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, produkt- och informationssäkerhet med uppdrag på världsbasis.

Han har en universitetsutbildning inom biologi/kemi med breddning mot företagsekonomi/juridik. Han har tidigare arbetat som Produktionschef, HSEQ Chef, Revisionsledare, Chefsrevisor, VD för certifieringsorgan samt Interimschef inom ett flertal olika branscher för både nationella och internationella organisationer.

Joakim har representerat Sverige och Norden i internationella samarbetsgrupper bl.a. ISO, BRC och GFSI för framtagandet av internationella standarder och riktlinjer.

Han är ofta anlitad som moderator och föreläsare och har bl.a. föreläst för Nordiska rådet, Livsmedelsverket och Euroforum.

Artiklar

Vad för IT system behöver jag för att bygga upp ett ISO certifierbart ledningssystem

För att bygga upp ett ISO-certifierbart ledningssystem behöver du IT-system som kan hantera dokumentation, processer och resultat enligt de krav som standarden ställer. Detta kan vara ett ERP-system, ett specialiserat QMS-system eller något som integreras med andra system.

Varför väljer företag att bli certifierade?

Företag väljer att bli certifierade för att säkra kvalitet, attrahera kunder och marknader, införa systematik och ta ansvar för miljöpåverkan. Certifieringar som ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001 hjälper företag att uppfylla kundernas krav, stärka sitt varumärke och minimera negativ påverkan på miljö och klimat.

ISO 9001 och ISO 14001: Nyckelverktyg för konkurrenskraft i lågkonjunktur

I en värld av ständig förändring och ekonomisk osäkerhet, är det viktigare än någonsin för företag att förbli konkurrenskraftiga och anpassningsbara. ISO 9001 och ISO 14001 är internationella standarder som kan hjälpa företag att nå dessa mål, särskilt i tider av lågkonjunktur.

ISO 9001 och ISO 14001 - Inte bara för jättar, utan även för de mindre och entreprenörsdrivna

ISO 9001 och ISO 14001-certifieringar är inte bara för stora företag, utan även för mindre entreprenörsdrivna bolag. Implementering av dessa standarder kan förbättra verksamheten, attrahera kunder och öka konkurrenskraften. De är flexibla och anpassningsbara, vilket gör dem lämpliga för alla företag, oavsett storlek eller bransch.

"ISO? Åh nej, inte mer papper och dokumentation!"

ISO 9001 är en internationell standard som hjälper företag att förbättra sina processer, öka kundnöjdhet, skapa en kultur av ständig förbättring och bygga förtroende med kunder och leverantörer. Det handlar om mycket mer än dokumentation, och fokuserar på riskbaserat tänkande, medarbetarengagemang och flexibilitet för att passa olika företag.

Vad är ett digitalt ledningssystem

Ett digitalt ledningssystem är en modern och effektiv metod för att styra och effektivisera en organisations processer och verksamhet. Genom att integrera IT-verktyg och smarta funktioner skapas ett levande och användarvänligt system som stödjer certifieringar och ständiga förbättringar.

Vad behöver jag veta om ledningsgruppsmöten?

Ledningsgruppsmöten är viktiga för att lyckas med ledningsarbetet. I den här artikeln går vi igenom vad som krävs.

Ledningsgruppen - Nyckeln till framgångsrik verksamhetsstyrning

Ledningsgruppens huvuduppgift är att styra verksamheten mot dess mål och vision genom att fokusera på strategi, ekonomi, organisation, kommunikation och hållbarhet. Ett effektivt ledningssystem stödjer ledningsgruppen och säkerställer att organisationen når sina mål och skapar värde.

Krishantering och nödlägesberedskap enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 – En genomgång och praktiska exempel

Krishantering enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 är avgörande för att säkerställa kvalitet, miljöansvar och säkerhet i organisationer. Genom att identifiera risker, planera för krishantering och fokusera på nödlägesberedskap skapas en effektiv strategi för att hantera kriser.

ISO 9001 och ISO 14001: Krav på lagstiftningshantering för kvalitets- och miljöledningssystem

ISO 9001 och 14001 kräver lagstiftningshantering för kvalitets- och miljöledningssystem. Organisationer måste identifiera, uppfylla, och övervaka gällande lagar och regler, samt sträva efter kontinuerlig förbättring.

Vad är intressentanalys inom ISO 9001?

Att ha koll på och jobba strukturerat med företagets intressenter är ett krav inom ISO 9001. Här går vi igenom vad det innebär.

Vad är en verksamhetspolicy?

En verksamhetspolicy är ett krav för många företag men vad är det? Vad behöver den innehålla?

Vad innebär det att bli och vara certifierad?

Det är skillnad på att bli och vara certifierad. Här reder vi ut begreppen.

Varför du absolut inte vill ha 0 avvikelser i ditt företag

Att ha många avvikelser kan låta som något dåligt. Men det är faktiskt något väldigt bra, bara vi tänker på rätt sätt.

Varför väljer företag att certifiera sig?

En certifiering kan vara en dörröppnare till nya kunder och marknader och kan vara helt nödvändig för att ni ska kunna fortsätta driva verksamheten. Men en certifiering kostar - både tid och pengar. Så varför väljer företag att certifiera sig?

Hur går en ISO-certifiering till?

Vid en certifiering bevisar ni att ert ledningssystem uppfyller kraven i den aktuella standarden. Och hur bevisar man det? Jo genom att ta sig igenom de 6 stegen i certifieringsprocessen.

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.
Copyright Cognit Consulting AB 2017-2022
Personuppgiftspolicy