Digitala ledningssystem - för effektivitet

Cognit hjälper organisationer att enklare och kostnadseffektivare hantera information, samarbete och vidareutveckling av sin verksamhet genom att etablera och upprätthålla digitala ledningssystem för bl.a. kvalitet, produkt- och informationssäkerhet samt miljö och arbetsmiljö som uppfyller kraven i relevanta ISO – respektive branschstandarder.

  • Enkla utifrån ett användarperspektiv - vilket hjälper människor att bättre utföra sina arbetsuppgifter
  • Riskbaserade för att enklare prioritera utmaningar, verka förebyggande och identifiera affärsmöjligheter
  • Processbaserade - för att minimera mängden dokument och för att alla skall kunna se helheten
  • Effektiva utifrån ett verksamhetsperspektiv - då de skapar snabbare utveckling och bättre ekonomiskt resultat utan att skapa stress inom organisationen

Vår vision

Vi verkar för en värld där nya verktyg och arbetssätt låter verksamheter och individer nå sin fulla potential utan att orsaka lidande för människor och natur.

Vår mission

Vår mission är att göra människor mer delaktiga i utformningen av sitt sätt att arbeta genom hållbart tydliga och effektiva verktyg, system och processer.

Våra kunder

Vi har kunder inom flera olika branscher och områden bland annat IT, fordonsindustri, livsmedelsindustri, tjänsteföretag och offentlig förvaltning. Läs mer här

Det är vi som är Cognit

Robert Carlsson

Key Account Manager

Entreprenör med över 29 års erfarenhet av försäljning och ledning inom internationell B2B-försäljning. Robert har ansvarat för allt ifrån konceptframtagande och lansering av nya företag och produkter till rekrytering, utbildning och utveckling. 

Han är flerspråkig med omfattande internationell erfarenhet inom flera olika branscher och har arbetat med allt ifrån robust it-hårdvara och it-lösningar för affärssystem till finansieringslösningar och handel med pappersmassa.

Robert brinner för att hjälpa företag att hitta en bra struktur och få ordning och reda i sin digitala vardag.

Patrik Björklund

Agile, samarbete och bolagsfrågor

En ifrågasättande typ som älskar flöden och när människor glatt jobbar tillsammans mot gemensamma mål.​

Du hittar honom i roller som exempelvis: verksamhetsanalytiker, projektledare, agil coach/konsult och system/lösnings-arkitekt.

Henrik Gustafsson

Office 365, SharePoint, Intranät

Henrik är en erfaren och rekommenderad konsult som brinner i sitt arbete att förbättra företags processer och effektivitet i och omkring Office 365.

Har ofta roller som system- och lösnings-arkitekt, verksamhetsanalytiker, Scrum-master, utvecklare och expertrådgivare inom SharePoint-sök.

Joakim Stenström

Verksamhetsutveckling, Delägare

Affärskatalysator som drivs av att skapa hållbar affärsprestanda med positiv påverkan både för kunden och för vår omvärld.

Joakim anslöt sig till Cognit som delägare efter flera år som verksamhetsutvecklare och VD för ett konsultföretag med specialitet risk- och processbaserade verksamhetslednings-system vilket bl.a. inkluderade ämnena kvalitet, miljö, arbetsmiljö, produkt- och informationssäkerhet med uppdrag på världsbasis.

Han har en universitetsutbildning inom biologi/kemi med breddning mot företagsekonomi/juridik. Han har tidigare arbetat som Produktionschef, HSEQ Chef, Revisionsledare, Chefsrevisor, VD för certifieringsorgan samt Interimschef inom ett flertal olika branscher för både nationella och internationella organisationer.

Joakim har representerat Sverige och Norden i internationella samarbetsgrupper bl.a. ISO, BRC och GFSI för framtagandet av internationella standarder och riktlinjer.

Han är ofta anlitad som moderator och föreläsare och har bl.a. föreläst för Nordiska rådet, Livsmedelsverket och Euroforum.

Anette Gissberg

Marknad, Sharepoint, Office 365

Anette är specialist på att se bortom tekniken och fokusera på användaren.

Marknadsförare, utbildare och Office 365 konsult

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.