Skapa hållbar affärsprestanda

Kvalitetsbristkostnader utgör i snitt 26% av omsättningen i svenska företag. Vi trimmar ner era kvalitetsbristkostnader, vilket syns på sista raden...

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.

Vi spar tid

Och tid är inte bara pengar utan även fri...tid

Vi levererar verksamhetsutveckling där långsiktig lönsamhet är den gemensamma faktorn.

För 9 av 10 företag är vägen mellan förfrågan och leverans mer krånglig och komplicerad än vad den behöver vara.

De kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter/tjänster och olika verksamhetsprocesser vore perfekta kallas för kvalitetsbristkostnader. Exempel på kvalitetsbristkostnader är omarbete, kassationer, transportskador och förlorad försäljning.

Studier från KTH visar att väletablerade och framgångsrika svenska företag har kvalitetsbristkostnader på mellan 15 – 37 % av omsättningen. Snittet är hela 26 % - av omsättningen.

Arbeta smartare och sundare och med mätbara resultat. Utan att ge avkall på effektivitet.

Varför krångla till det om man kan göra det enkelt?

Exempel på områden vi är duktiga på:

 • Ledningssystem som bygger på de 7 ledningsprinciperna, integrerat med ett antal erkända metoder för att jobba förebyggande
 • Kvalitet - vi hjälper företag att skapa strukturen för att kapa kvalitetbristkostnaderna och nå de mål och den lönsamhet de önskar ha
 • Praktiskt utformad processorientering av verksamheten som skapar engagemang och förståelse, både kring vad som ska uppnås och hur man gör det på enklast möjliga sätt
 • Riskanalys och riskhantering, fullt integrerad med processorientering och målstyrning av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det blir enklare att prioritera och prestera rätt saker på mindre tid
 • Kartläggning av processer som gör det möjligt att spara tid och pengar. Komplett processorientering är också ett krav när man eftersträvar en certifiering gentemot nya ISO 9001 och ISO 14001 samt kommande ISO 45001 och ISO 22000

Genom att fokusera på ert bolags information och processer kan vi leverera förändrade arbetssätt som skapar värde på riktigt där digitala verktyg ofta är en central komponent.

Vi hjälper företag med att etablera effektiva system för att identifiera och hantera risker avseende produktsäkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö - över tid.

Kontakta oss för ett möte kring hur vi kan göra det enklare för ledningen att, idag eller i framtiden, jobba integrerat med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och ert branschspecifika område.

Skicka en förfrågan eller ring Joakim på 070 349 45 49.

Boka ett möte

Områden som vi jobbar med

Verksamhetsutveckling

För att verkligen leverera maximalt affärsvärde behöver ni ett ledningssystem som ger effekt.

Våra konsulter hjälper dig med exempelvis:

 • Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
 • Branschspecifika standardområden såsom livsmedelssäkerhet och informationssäkerhet.
 • Att nå certifiering gentemot olika typer av standarder såsom ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, FSSC 22000, BRC Food och ISO 27000
 • Implementation av system för styrning, kontroll och hantering av information
 • Verksamhetsutveckling där långsiktig lönsamhet är den gemensamma faktorn
 • Utbildning

Projektledning/ rådgivning

Vi hjälper företag med att etablera effektiva system för att identifiera och hantera risker avseende produktsäkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö - över tid.

Vi utgår ifrån de varumärken som ni verkar under och den situation som er verksamhet befinner sig i för att skapa en kundanpassad och långsiktig lösning.

Våra konsulter kan hjälpa dig med det mesta inom området, ex:

 • Ledningssystem
 • Riskanalys och riskhantering
 • Utbildning
 • Krishantering
 • CSR - Socialt ansvarstagande
Tack!

Vi har tagit emot dina uppgifter. Vi hör av oss inom kort

Oj! Något gick fel. Försök igen.