Varför väljer företag att bli certifierade?

Varför väljer företag att bli certifierade?
Uppskattad lästid: 0:00

Till att börja med behöver vi fundera på varför ni väljer att gå mot en certifiering gentemot 1 eller flera standarder såsom ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö),  ISO 27001 (informationssäkerhet) eller ISO 45001 (arbetsmiljö).  

Anledningen kan variera men i huvuddrag brukar det vara för att:

  1. En eller flera av era viktigaste kunder har identifierat att ni som leverantör kan påverka deras verksamhet negativt inom ett eller flera ämnesområden t.ex. kvalitet och informationssäkerhet.
  1. Ni vill kunna sälja era produkter eller tjänster till en ny kundgrupp eller marknad där det antingen är ett krav eller en fördel att vara certifierad för en viss standard.
  1. Införa en systematik i hur er organisation leds och fungerar inom ett eller flera ämnesområden som är viktiga för organisationen.

T.ex. det ni levererar kan potentiellt påverka kvalitet på produkter och/eller tjänster som era kunder levererar.

Därför vill kunden säkra upp att ni är en pålitlig leverantör som levererar med hög kvalitet.

Vissa kunder inför därför exempelvis ett generellt krav på att alla leverantörer måste vara ISO 9001 certifierade.

Kunden använder då ISO 9001 som ett verktyg för att lägga över ansvaret på dig som leverantör.

Du behöver ha koll på förändringar i omvärlden och leverera med hög kvalitet.

Om kunden själv skulle sätta upp en lista med krav behöver de bevaka din bransch och kontrollera vad som är nytt i branschen. Det har de oftast varken tid eller intresse av på den nivån. De vill att du som leverantör ska ta ansvar för ditt kunnande och vad du levererar till kunden.

Det är omöjligt för kunden att sätta sig in i alla leveranser, olika leverantörer, kunder och kravställningar utifrån regelverk och lagstiftning.

Kunden kan inte hålla koll på vad du måste uppfylla eller vad som är viktigt för dina komponenter. Det är vad kunden köper av dig – och kunden förväntar sig att det de köper är av hög kvalitet.

Ett annat exempel är att tillverkning och leveransen av varor och tjänster påverkar även vår miljö och vårt klimat.

Om ni vill verka för att minimera er klimat- och miljöpåverkan och kunna visa upp det för omvärlden för att även attrahera fler kunder och medarbetare så kan ni göra det genom att t.ex:

  • Certifiera er enligt ISO 14001,  
  • Etablera ett klimatbokslut enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol och/eller  
  • Certifiera er enligt PAS 2060 Carbon Neutrality.  

Motivet till att man certifierar sig enligt ISO 14001 eller PAS 2060 är dels för att ett drastiskt förändrat klimat kommer att påverka alla, även er förmåga att leverera och livet för de som arbetar hos er, och dels för att stärka ert varumärke som en seriös aktör som tar ansvar för det ni levererar och inte gör det på bekostnad av miljön och klimatet.

Läs mer...

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.

Arbeta smartare och sundare med ett digitalt ledningssystem. så det blir tillgängligt och användbart.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn för att inte missa nästa intressanta uppdatering.