Varför väljer företag att certifiera sig?

Varför väljer företag att certifiera sig?
Uppskattad lästid: 0:00

Varför väljer företag att bli certifierade?

En certifiering innebär att ni har bevisat att ni uppfyller ett antal krav som ställs i standarden. En del krav genomsyrar alla standarder, som krav på att arbetet i verksamheten ska systematiseras genom organisering och planering av dess aktiviteter samt att det löpande ska göras utvärderingar för att se hur kraven efterlevs och hur arbetet förbättras.

Att certifiera sig innebär således en investering i både tid och pengar som påverkar hela organisationen.

När företag väljer att certifiera sig mot en eller flera standarder finns det alltid bra anledningar att genomföra certifieringen. De vanligaste orsakerna till att certifiera sig brukar vara:

  1. Kundkrav
  2. Skaffa nya kunder
  3. Verksamhetsutveckling

Möta kundkrav

Era kunder vill ha pålitliga leverantörer som levererar med hög kvalitet.

Men kunder har oftast varken tid eller intresse av att bevaka alla sina leverantörers branscher och hålla koll på vad varje leverantör måste uppfylla eller vad som är viktigt för dennes komponenter.

Det blir alltså omöjligt för kunden att ställa korrekta kvalitets-, informationssäkerhets-, arbetsmiljö- eller andra relaterade krav för varje enskild leverantör.

Ett sätt för kunden att lösa det är att ställa ett generellt krav på att alla leverantörer måste vara ISO 9001 certifierade (kvalitet) eller ISO 14001 certifierade (miljö).

ISO certifieringen används då som ett verktyg för att lägga över ansvaret på dig som leverantör.

Skaffa nya kunder

För vissa kundgrupper och marknader är det en fördel, eller till och med ett krav, att leverantören är certifierad för en viss standard för att vara kvalificerad att leverera produkter och tjänster.

Certifieringen visar att ni är en seriös aktör som tar ansvar för det ni levererar.

Genom att certifiera er enligt exempelvis ISO 14001 (miljö) eller PAS 2060 (koldioxidneutralitet) visar ni för omvärlden att ni arbetar aktivt för att minimera er klimat- och miljöpåverkan.

Ni stärker ert varumärke och kan attrahera fler kunder.

Bli bättre

Certifieringens syfte är att kontinuerligt utveckla verksamheten och arbeta för ständiga förbättringar.

Därför är en viktig anledning till att certifiera sig att ni vill utveckla er verksamhet och era medarbetare och införa en systematik i hur er organisation leds och fungerar.

Arbetet med att implementera ett ledningssystem och driva igenom en certifiering innebär att ett antal rutiner och processer behöver arbetas fram. Ni bör också ha ordning och reda och ett processorienterat sätt att driva verksamheten.

Certifiering ger möjligheter att ta sig in på nya marknader och ta sig an nya kunder. Det kan också vara nödvändigt att certifiera sig för att kunna fortsätta driva verksamheten.

Läs mer...

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.

Arbeta smartare och sundare med ett digitalt ledningssystem. så det blir tillgängligt och användbart.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn för att inte missa nästa intressanta uppdatering.