Vad för IT system behöver jag för att bygga upp ett ISO certifierbart ledningssystem

Vad för IT system behöver jag för att bygga upp ett ISO certifierbart ledningssystem
Uppskattad lästid: 0:00

Att bygga upp och implementera ett ISO-certifierbart ledningssystem innebär att du måste ha ett system som klarar av att hantera all dokumentation, processer och resultat som krävs enligt ISO-standarden. Men vad är skillnaden mellan ett ledningssystem och ett IT-system, och hur fungerar de tillsammans?

Ledningssystem

Ett ledningssystem är en struktur av processer, policyer och rutiner som en organisation använder för att styra och övervaka sina verksamhetsområden. Ett exempel på detta är ett kvalitetsledningssystem (QMS) som hjälper till att säkerställa att en organisation levererar produkter och tjänster av hög kvalitet enligt ISO 9001.

IT-system

Å andra sidan är ett IT-system ett sätt att hantera och lagra data och information inom en organisation. Det kan vara ett ERP-system (Enterprise Resource Planning) som används för att samordna och följa upp verksamhetens resurser, eller ett specialiserat system för att hantera ISO-krav, som AmpliFlow.

Integrerade system och deras fördelar

Ett integrerat ledningssystem kombinerar flera ledningssystem, såsom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem, för att effektivt hantera och övervaka organisationens verksamhet. Dessa system kan integreras med IT-system för att automatisera och underlätta arbetsflöden och rapportering.

När IT-system och ledningssystem samarbetar kan organisationer enklare uppfylla krav från olika standarder, såsom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Detta skapar en helhetssyn på hela organisationens verksamhet, vilket underlättar för identifiering och hantering av risker och förbättringar.

Undvika misstag vid implementering

För att lyckas med implementeringen av ett integrerat ledningssystem är det viktigt att ha tillräcklig kunskap om systemen, en tydlig plan för implementeringen och att ha rätt processer för att hålla systemet uppdaterat. Det är också viktigt att säkerställa att medarbetare har den nödvändiga kompetensen för att hantera systemet och att organisationen har rätt processer för att implementera och underhålla det.

Välja rätt leverantör

När du väljer en leverantör för att hjälpa dig att bygga och implementera ditt integrerade ledningssystem är det viktigt att ha en partner som kan erbjuda den kunskap, det stöd och de tjänster som behövs för att både implementera och underhålla systemet. Om möjligt bör leverantören också ha erfarenhet av att arbeta med både ledningssystem och IT-system och förstå hur dessa kan integreras för att skapa en smidig och effektiv arbetsmiljö.

Slutsats

Slutligen är det viktigt att ta hänsyn till kostnader och tidsåtgång vid valet av system. Webbaserade verktyg som är specialiserade på att hantera ISO-certifierbara ledningssystem, såsom AmpliFlow, kan vara ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att implementera och underhålla ett integrerat ledningssystem.

Läs mer...

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.

Arbeta smartare och sundare med ett digitalt ledningssystem. så det blir tillgängligt och användbart.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn för att inte missa nästa intressanta uppdatering.