Vad är ett ledningssystem?

- Och vad menas med att det är certifierat?

Beskrivning av hur organisationen styrs och fungerar

Ledningen använder ledningssystemet för att se till att verksamheten bedrivs på det sätt som är sagt, och medarbetarna använder det som ett stöd för att göra rätt i jobbet

Digitalt och ISO-certifierbart ledningssystem

Beroende på syfte så hanterar ett ledningssystem ett eller flera olika ämnen.

Det kan innehålla delar som behandlar kvalitet, miljö, informationssäkerhet m.m.

Allt beror på vad organisationen beslutat att styra via sitt ledningssystem.

Säkerställ att företaget blir framgångsrikt

Gemensamt för alla organisationer är att de består av en uppsättning processer som samverkar för att säkerställa att företaget når uppsatta mål och blir framgångsrikt.

De omfattar allt från projektledning till medarbetarledning och kundrelationer med mera. Hur standardiserade dessa processer är skiljer sig från företag till företag – men processer finns alltid där.

I ett ledningssystem ingår även organisationens policy, mål och mätkriterier – vilket alla bolag har i en eller annan form.

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Saif på 070 144 26 63
Ajdå, något gick fel. Ring Saif på 070 144 26 63 så bjuder han på lunch som kompensation.

Vad är ett (ISO) certifierat ledningssystem?

När ledningssystemet är skapat och ni genomför den faktiska certifieringen så bevisar ni för en extern revisor, vid en certifieringsrevision, att ert ledningssystem uppfyller kraven i den aktuella standarden. Om allt går väl får ni därefter ert certifikat.

Ett gemensamt språk för att arbeta tillsammans som ett team

För att göra det möjligt för en revisor att bedöma olika bolag inom olika branscher har kunskapen i en standard omvandlats till ett antal krav som den externa revisorn kan se om ni uppfyller eller inte - oavsett vad ni är för typ av organisation.

Kunskap inom ett specifikt område

En standard är en samling av kunskap inom ett specifikt område som är lokalt eller internationellt erkänt. Att certifiera sig mot en standard är att bevisa för en extern revisor att ni faktiskt använder kunskapen och arbetssätten från standarden i ert företag.

Ofta tänker vi direkt på ISO när vi hör ordet standard. ISO är en oberoende, icke-statlig internationell organisation som samlar experter för att utveckla globala standarder.

Exempelvis är ISO 9001 en standard för kvalitetsledning som betonar kundfokus och ger ett gemensamt språk för att arbeta tillsammans som ett team medan ISO 14001 är en standard för miljöledning genom vilken man verkar för att minimera organisationens miljö- och klimatpåverkan.

Många olika standarder

Utöver kvalitets- och miljöledning är det även vanligt med ledningssystem för exempelvis arbetsmiljö och informationssäkerhet.

Listan på standarder du kan certifiera ett ledningssystem inom kan göras lång och ISO är inte de enda som ger ut standarder, det finns många fler och att välja rätt standard från rätt organ kan vara knivigt.

Ett certifierbart ledningssystem är således en beskrivning av hur en organisation styrs och fungerar - som uppfyller kraven i en standard (eller flera).

För att att möta kraven i exempelvis ISO 9001, ISO 14001 behöver ert ledningssystem täcka:

Tack!

Vi har tagit emot dina uppgifter. Vi hör av oss inom kort

Oj! Något gick fel. Försök igen.
Copyright Cognit Consulting AB 2017-2022
Personuppgiftspolicy