Varför du absolut inte vill ha 0 avvikelser i ditt företag

Varför du absolut inte vill ha 0 avvikelser i ditt företag
Uppskattad lästid: 0:00

Många avvikelser är faktiskt inte dåligt

Det är inte ovanligt att tänka ”nu har vi så många avvikelser, det är ju inte bra!”. Vi vill att företaget ska fungera perfekt och då får det inte finnas några avvikelser, eller hur?

Det är enligt oss fel sätt att se på saken.

Att säga att vi ska driva ner mängden inrapporterade avvikelser mot 0 resulterar oftast i att vi lägger locket på och bara ignorerar problematik som kan finnas.

Vi slutar rapportera bara för att det ska kännas bättre, inte för att det ska bli bättre.

Vad som ofta händer när vi agerar på det sättet är att andelen negativa kundsynpunkter ökar, både på kortare och på längre sikt, vilket leder till en ännu större belastning på organisationen.

I förlängningen kan det leda till att vi förlorar kunder och tappar i omsättning bara för att vi inte jobbade öppet och med högt i tak med interna avvikelser i organisationen.

Det handlar om ständiga förbättringar

Nu när vi förstått vikten av att inte lägga locket på utan att faktiskt lyfta upp allt till ljuset – vad behöver vi då göra för att inte bli helt överväldigade av ”alla problem vi helt plötsligt har börjat få”?

Det vi behöver börja med är att prioritera avvikelser utifrån en allvarlighetsgradering som är definierad utifrån hur kraftig/allvarlig en enstaka avvikelse, en negativ kundsynpunkt eller ett förbättringsförslag är och säga hur den kan påverka organisationen.

Utifrån denna prioritering ser vi sedan till att analysera, agera, följa upp och återkoppla på de inrapporterade avvikelserna och förbättringsförslagen.

Kort sagt behöver vi etablera processer och rutiner för avvikelsehantering.

Att ha ett smart system som AmpliFlow gör det enkelt att rapportera, klassificiera, koppla processer och följa upp.

Glöm inte återkopplingen

Tänk dig att du som anställd rapporterar in en avvikelse och sen aldrig hör något mer om den. Den försvinner in i ett svart hål. Hur hade det känts? Hade du varit motiverad att lägga mer av din redan begränsade tid på att rapportera in fler?

Hur hade det i stället varit att se att din inrapportering faktiskt hanteras och tas på allvar? Att den leder till resultat och att din insats uppmärksammas som något positivt.

Vi måste komma ihåg att vad vi än gör så handlar det om människor. Det är väldigt sällan någon går till jobbet med ambitionen att göra saker och ting sämre för sig själv eller sina kollegor.

Att strukturerat och systematiskt arbeta med avvikelser och förbättringsförslag är ett kraftfullt verktyg för att jobba tillsammans över hela företaget mot en bättre framtid.

Läs mer...

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.

Arbeta smartare och sundare med ett digitalt ledningssystem. så det blir tillgängligt och användbart.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn för att inte missa nästa intressanta uppdatering.