Vad innebär det att bli och vara certifierad?

Vad innebär det att bli och vara certifierad?
Uppskattad lästid: 0:00

Det är skillnad på att bli certifierad och att vara certifierad.

Att bli certifierad

Att bli certifierad innebär att ledningen har etablerat en systematik där ni planerar, genomför, följer upp och agerar på regelverk samt att ni granskats av ett certifieringsorgan som godkänt sättet ni arbetar enligt gentemot en standard t.ex. ISO 9001 eller ISO14001.

Oavsett vad du ska certifiera dig emot så finns det tydligt definierade krav och regelverk som du behöver leva upp till. I vilken utsträckning ni redan lever upp till dessa och vilka kompetenser ni besitter för att etablera arbetssätt som tillgodoser kraven för att bli certifierad varierar från organisation till organisation.

Resan börjar oftast med en nulägesanalys/GAP-analys för att se vart ni står idag i förhållande till kraven som ställs i de standarder ni är intresserade av att certifiera er emot.

Du som leder ett bolag där ni ska gå mot en certifiering måste ha koll på vilka krav som ställs på er i de olika standarderna ni vill certifiera er emot.

Det som behöver komma på plats är en systematik för hur ni jobbar med att uppfylla och efterleva de här kraven över tid. I det ingår att hela organisationen är medveten om vad vi gör, varför vi gör det och hur vi gör det.

Att vara certifierad

Att vara certifierad innebär att ni efter att ni blivit certifierade genomför ett antal, under året återkommande aktiviteter för att driva förbättringsarbetet inom er organisation över tiden.

Certifieringsorganets revisor kommer att komma ut till er minst 1 gång per år för att följa upp att ert ledningssystem är levande och fortfarande fungerar så som ni sagt.

Därför behöver ni etablera en årskalender som styr alla certifieringsrelaterade och andra för företaget återkommande och viktiga aktiviteter så att ni genomför dessa i rätt tid och inte riskerar att få ert certifikat suspenderat eller återkallat.

Vi får heller inte glömma att världen hela tiden förändras och att kraven förändras över tid.

Därför är det viktigt att även ha med omvärlds- och lagbevakning i sitt systematiska ledningsarbete.

Läs mer...

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Saif på 070 144 26 63
Ajdå, något gick fel. Ring Saif på 070 144 26 63 så bjuder han på lunch som kompensation.

Arbeta smartare och sundare med ett digitalt ledningssystem. så det blir tillgängligt och användbart.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn för att inte missa nästa intressanta uppdatering.