Vad är riskhantering?

Vad är riskhantering?
Uppskattad lästid: 0:00

Vad är riskhantering?

Att arbeta med systematisk riskhantering hjälper er att identifiera, analysera, kvantifiera, hantera och reducera risker som kan påverka företaget.

Det är ett effektivt sätt att förebygga problem och förbättra resultat.

En risk är kort sagt ett hot som med en viss sannolikhet kan leda till potentiella konsekvenser.

Riskhantering är som bromsar på en bil. Funktionen är att sakta ner, men syftet är att låta oss köra fort.

Genom att förutse, identifiera och hantera risker som kan påverka ert resultat kan ni förebygga problem som kan uppstå under ekonomiska svårigheter innan de ens har inträffat.

För att lyckas med riskhantering måste ni ta reda på vilka risker som kan uppstå, värdera dem, utveckla handlingsplaner för att hantera dem och självklart följa upp dem regelbundet.

Ni måste även säkerställa att det finns nödvändiga resurser för att hantera risker, ta hand om kunders intressen och anpassa processer för att möta förändringar i marknadsförhållanden och kundbehov.

Samtidigt måste vi fundera över vilken nytta riskhantering ger företaget. Glöm inte att tänka utifrån perspektiven "vi som företag", "mig som ledare" och "mig som individ". Kan vi inte koppla arbetet till dessa tre områden kommer det bli svårt att nå betydande effekter.

Om vi lärt oss något från Covid så är det att allt kan ändras över en natt - då är det bra att vara förberedd.

Om ni tänker gå mot en certifiering enligt ISO 9001 så kommer ni höra mycket om riskbaserat tänkande och att det är viktigt för att ett kvalitetsledningssystem ska fungera. Riskbaserat tänkande innebär kort sagt att ni planerar och vidtar åtgärder för att hantera både risker och möjligheter - dvs jobbar systematiskt med riskhantering.

Enligt oss blir det inte riktigt systematiskt att jobba med risker om de lever som en isolerad aktivitet frånkopplad resten av företaget. Vill du få bättre effekt av din riskhantering bör du hitta sätt att koppla och visualisera risker utifrån vilka processer de påverkar och synliggöra detta för hela organisationen på ett smart sätt.

Smarta IT-system som AmpliFlow gör riskhantering enklare

Hur bedömer jag en risk?

Det finns flera olika metoder och ramverk för att identifiera/kartlägga risker. Exempel på verktyg är ex SWOT eller PEST analys. Dessa verktyg ligger dock utanför ramen för denna artikel.

När du identifierar en risk behöver du göra en korrekt bedömning av den genom att:

  1. Definiera riskscenariot
  2. Identifiera potentiella konsekvenser
  3. Avgöra om risken är realistisk
  4. Allvarlighetsgradsklassificera risken m.h.a en allvarlighetsgradsmatris
  5. Beräkna ett risktal
  6. Identifiera åtgärder och sätta en handlingsplan för att reducera risken
  7. Sätta en ansvarig
  8. Sätta en deadline för hantering av risken
  9. Beräkna ett uppdaterat risktal så att du kan jämföra risken i dess nuvarande form mot risken i dess hanterade form

Upprepar ni detta och hittar en systematik i arbetet kommer ni vara väl rustade för att nå framgång.

Behöver ni hjälp att etablera en effektiv riskhantering eller IT-system för det så är det bara att höra av sig.

This first appeared on Cognit.se:
Vad är riskhantering?

Läs mer...

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.

Arbeta smartare och sundare med ett digitalt ledningssystem. så det blir tillgängligt och användbart.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn för att inte missa nästa intressanta uppdatering.