Vad är intressentanalys inom ISO 9001?
Uppskattad lästid: 0:00

Vad är intressentanalys inom ISO 9001?

När ett ledningssystem ska tas fram som uppfyller alla krav i en ledningssystemstandard t.ex. ISO 9001 är skapandet av en intressentanalys en av de första aktiviteterna som genomförs. Där identifieras, analyseras och hanteras intressenters intressen och förväntningar.

När vi pratar om intressenter är det många som direkt drar tanken till att det handlar om kunder och kundkrav. Men intressenter är bredare än så.

Exempel på intressenter är:

 • Kunder
 • Anställda
 • Ägare
 • Ledningsgrupp
 • VD
 • Styrelse
 • Leverantörer
 • Online forum
 • Samhället/närområdet
 • Samhället generellt

För att skapa en bild av intressenterna är det vanligt är att kartlägga och dokumentera vilka intressentgrupper som är aktuella, varför de är intresserade, nivå av intresse, involvering, uppdrag i projektet, aktiviteter de berörs av och vem som är internt ansvarig för respektive intressentgrupp samt vilka team som är delaktiga/påverkade inom företaget.

Att ha ett kundfokus är en grundpelare inom ISO 9001 och att beakta företagets intressenter kontinuerligt för att skapa en komplett bild av er värld är en nyckel till framgång när ni utformar produkter/tjänster och när ni styr er verksamhet.

Eftersom intressentanalys ska vara en naturlig del av vardagen och ledarskapet inom företaget behöver processer för att ta hänsyn till intressenternas åsikter och för att uppmuntra deras deltagande och stöd etableras.

Företaget ska också utvärdera intressenters åsikter och förbättra processerna som används för att möta deras behov och förväntningar över tid.

Det är inte helt ovanligt att exempelvis nya tekniska innovationer helt plötsligt gör att intressenter ställer helt nya krav på er än tidigare.

Tänk exempelvis på hur intressenters förväntan förändrades för landstingens vårdcentraler efter att Kry och Doktor.se började ta stora marknadsandelar.

Frågor att beakta när analysen skapas

När ni identifierar projektets intressenter och deras involvering är det bra att beakta följande frågor:

 • Vilka påverkas?
 • Behöver de förberedas/informeras om projektet och hur de kommer att påverkas?
 • Vilka skall aktivt delta i projektet?
 • Vilka behöver få vara med och påverka inför olika former av beslut?

Intressenter påverkar allt

ISO 9001 kräver också att organisationer ska hantera risker som kan påverka företagets förmåga att uppfylla intressenternas förväntningar, och att företaget har ett system för att förbättra kvaliteten på produkter eller tjänster som de levererar.

Som du förstår är det såklart värdefullt för alla organisationer att förstå sin omvärld för att i slutändan leverera produkter och tjänster av hög kvalitet som kunderna faktiskt behöver.

Att certifiera sig och behålla sin certifiering enligt en kvalitetsstandard som ISO 9001 är ett bra sätt se till att vi täcker in alla bitarna som behövs för att lägga ett komplett ledningspussel.

Läs mer...

Vad är dokumentstyrning?
Det bästa sättet att bygga ledningssystem
Moderna processkartor - mer än att visa processerna
Vad är ett medarbetarsamtal?
Varför är riskhantering ett perfekt verktyg för att möta en lågkonjunktur?
Vad är processkartläggning inom ISO 9001?

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.

Arbeta smartare och sundare med ett digitalt ledningssystem. så det blir tillgängligt och användbart.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn för att inte missa nästa intressanta uppdatering.