Vad är ett ledningssystem?
Uppskattad lästid: 0:00

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem är en beskrivning av hur en organisation styrs och fungerar. Ledningen använder det för att se till att verksamheten bedrivs på det sätt som är sagt, och medarbetarna använder det som ett stöd för att göra rätt i jobbet

Ledningssystemet beskriver hur en organisation styrs och fungerar
Ledningssystemet beskriver hur en organisation styrs och fungerar

Gemensamt för alla organisationer är att de består av en uppsättning processer som samverkar för att säkerställa att företaget når uppsatta mål och blir framgångsrikt. De omfattar allt från projektledning till medarbetarledning, kundrelationer och mer. Hur standardiserade dessa processer är skiljer sig från företag till företag – men processer finns alltid där.

I ett ledningssystem ingår även en organisations policy, mål och mätkriterier – vilket alla bolag har i en eller annan form.

Beroende på syfte så hanterar ett ledningssystem ett eller flera olika ämnen. Det kan innehålla delar som behandlar kvalitet, miljö, informationssäkerhet m.m. Allt beror på vad organisationen beslutat att styra via sitt ledningssystem.

Vad är ett (ISO) certifierat ledningssystem?

För att svara på frågan behöver vi först veta vad en standard är.

En standard är kortfattat en samling av kunskap inom ett specifikt område som är lokalt eller internationellt erkänt.

Ofta tänker vi direkt på ISO när vi hör ordet standard. ISO är en oberoende, icke-statlig internationell organisation som samlar experter för att utveckla globala standarder. Men ISO är inte de enda som ger ut standarder, det finns många fler och att välja rätt standard från rätt organ kan vara knivigt.

Ett gemensamt språk för att arbeta tillsammans som ett team

Exempelvis är ISO 9001 en standard för kvalitetsledning som betonar kundfokus och ger ett gemensamt språk för att arbeta tillsammans som ett team medan 14001 är en standard för miljöledning genom vilken man verkar för att minimera organisationens miljö- och klimatpåverkan.

Utöver kvalitets- och miljöledning är det även vanligt med ledningssystem för exempelvis arbetsmiljö och informationssäkerhet. Listan på standarder du kan certifiera ett ledningssystem inom kan göras lång.

Med det ur vägen - Att certifiera sig mot en standard är att bevisa för en extern revisor att ni faktiskt använder kunskapen och arbetssätten från standarden i ert företag. För att göra det möjligt för en revisor att bedöma olika bolag inom olika branscher har kunskapen i en standard omvandlats till ett antal krav som den externa revisorn kan se om ni uppfyller eller inte. Oavsett vad ni är för typ av organisation.

När ledningssystemet är skapat och ni genomför den faktiska certifieringen så bevisar ni för en extern revisor, vid en certifieringsrevision, att ert ledningssystem uppfyller kraven i den aktuella standarden. Om allt går väl får ni därefter ert certifikat.

This first appeared on Cognit.se:
Vad är ett ledningssystem?

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.

Arbeta smartare och sundare med Digitala ledningssystem som gör ledningssystemet tillgängligt och användbart. Vi hjälper dig få ut full effekt av SharePoint och Teams.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn för att inte missa nästa intressanta uppdatering.