Vad är en kompetensmatris?

Vad är en kompetensmatris?
Uppskattad lästid: 0:00

Vad är en kompetensmatris?

En kompetensmatris är ett verktyg som används för att identifiera, organisera och kommunicera kompetenser inom ett företag.

Vad består den av?

Den består vanligen av ett antal kolumner som listar olika kompetenser som krävs inom olika verksamhetsområden i organisationen, och en rad för varje individ. Varje kolumn representerar en specifik kompetens och varje individs förmåga att uppfylla kompetensen bedöms med en siffra.

Varför är det viktigt?

Kompetensmatrisen är ett viktigt verktyg för att identifiera kompetensgap inom ett team eller en organisation.

Ledare kan använda kompetensmatriserna för att identifiera vilka personer som är bäst lämpade för att ta itu med specifika uppgifter. De kan också hjälpa dem att fatta mer informerade beslut om vilka personer/kompetenser som behöver rekryteras.

Att jobba med kompetensmatriser gör det möjligt för ledare att identifiera vilka kompetenser som krävs för att utveckla ett team eller en organisation.

De kan också hjälpa dem att få en bättre förståelse för vilka typer av kompetenser som är nödvändiga för att nå ett visst mål och planera för det framtida utvecklingsarbetet.

Även för HR blir kompetensmatriser ett viktigt verktyg för att förstå kompetenserna hos de anställda och för att planera för rekrytering och utbildning.

Genom att ta reda på vilka kompetenser som är nödvändiga för att nå ett visst mål kan ni fatta bättre beslut om exempelvis vilka människor som ska anställas och vilka som ska utbildas.

Utmaningar

Utmaningar med att utveckla och använda en kompetensmatris är att det kan ta tid och kräva mycket arbete.

För att en kompetensmatris ska vara användbar måste den hållas uppdaterad och återspegla den aktuella utvecklingen inom organisationen.

Det kan också ta tid att bedöma och värdera kompetenserna hos enskilda anställda. Det är viktigt att ledarna är väl förtrogna med kompetensmatrisen och de kompetenser som den listar för att kunna fatta ett korrekt beslut.

Gör det enklare

Med smarta IT-system, som AmpliFlow, där kompetensmatrisen är integrerat i ett digitalt ledningssystem kan användningen av kompetensmatriser göras mer effektiv.

Dessa verktyg kan göra det enkelt att samla in, följa upp och bearbeta data om kompetenserna hos anställda, befattningar och team-medlemmar.

Det gör det möjligt för ledare att snabbare ta reda på vilka kompetenser som är nödvändiga för att uppnå ett visst mål, samt att få en bättre förståelse för vilka kompetenser som är nödvändiga för att utveckla teamet och organisationen.

This first appeared on Cognit.se:
Vad är en kompetensmatris?

Läs mer...

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Saif på 070 144 26 63
Ajdå, något gick fel. Ring Saif på 070 144 26 63 så bjuder han på lunch som kompensation.

Arbeta smartare och sundare med ett digitalt ledningssystem. så det blir tillgängligt och användbart.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn för att inte missa nästa intressanta uppdatering.