Vad är en allvarlighetsgrads-matris och varför är det viktigt?

Vad är en allvarlighetsgrads-matris och varför är det viktigt?
Uppskattad lästid: 0:00

Allvarlighetsgradsmatris

En allvarlighetsgradsmatris är ett verktyg som används för att bedöma ett visst problem eller en händelse. Såsom en avvikelse eller en risk.

Allvarlighetsgradsmatrisen är normalt utformad som en tabell och den innehåller olika kombinationer av riskfaktorer som används för att bestämma graden av allvarlighet eller risk för en viss händelse.

Börja jämföra äpplen med äpplen när det kommer till risker och avvikelser

Varje riskfaktor har sin egen viktning som används för att bestämma den allmänna graden av risk. Dessa faktorer inkluderar vanligtvis saker som konsekvenser, sannolikhet, upptäckbarhet och kontroll.

Allvarlighetsgradsmatrisen används för att identifiera och prioritera hot och risker. Den används också för att hjälpa till att fatta beslut om vilka åtgärder som bör vidtas för att hantera eller minimera olika hot och risker - men det är inte heller ovanligt att använda den för att klassificera avvikelser.

Genom att använda en allvarlighetsgradsmatris kan du jämföra äpplen med äpplen istället för äpplen med päron.

Utan en allvarlighetsgradsmatris skulle det vara svårt att gradera på ett objektivt och konsekvent sätt. Det skulle också vara svårt att jämföra olika hot och risker för att bestämma vilket som är mest allvarligt.

Tänk dig själv, vad blir enklast för en användare: Att sätta en siffra på 1-5 utan att ha några referensramar eller välja påverkade områden och sen se exakt vad varje grad för varje område faktiskt betyder?

Allvarlighetsgradsgradering med AmpliFlow

Vi strävar efter att göra bedömningen så objektiv som möjligt, med en väl genomarbetad allvarlighetsgradsmatris blir det enklare att bedömningen blir objektiv istället för subjektiv. Alla är vi olika och en 5a för mig kanske inte är samma som en 5a för dig.

Målet med att etablera en matris är att vi ska få en prioriteringsordning som alla är överens om.

Alla ska kunna prioritera utifrån företagets perspektiv, inte bara utifrån den enskilda medarbetarens perspektiv. Allvarlighetsgradsmatrisen skapar ett sätt för hela bolaget att värdera saker utifrån en konsensus kring hur saker värderas.

Det kan ändå vara svårt för medarbetare att veta hur de ska värdera olika saker och här blir det viktigt att man som företag kommer ihåg att kommunicera och utbilda kring matrisen. Det är också viktigt att man är tydlig när definitionerna skapas så att de inte tolkas på olika sätt av olika personer efter att de har blivit vardag.

Intresserad av att veta mer? Hör av dig till oss idag!

Läs mer...

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.

Arbeta smartare och sundare med ett digitalt ledningssystem. så det blir tillgängligt och användbart.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn för att inte missa nästa intressanta uppdatering.