Leverantörshantering inom ISO 9001 och 14001 - Praktiska råd och vanliga misstag

Leverantörshantering inom ISO 9001 och 14001 - Praktiska råd och vanliga misstag
Uppskattad lästid: 0:00

Leverantörshantering enligt ISO 9001 och ISO 14001 - Praktiska råd och vanliga misstag

Leverantörshantering är en grundläggande del av ett företags styrning och har en direkt inverkan på företagets prestanda, kvalitet och miljöansvar. Effektiv leverantörshantering bidrar till att säkerställa kvalitets- och miljöprestanda samt att upprätthålla goda affärsrelationer och förtroende mellan företag och deras leverantörer.

ISO 9001 och ISO 14001 är internationella standarder som hjälper organisationer att implementera effektiva kvalitets- och miljöledningssystem.

Denna artikel behandlar kraven för leverantörshantering inom dessa standarder, ger praktiska råd och belyser vanliga misstag företag gör.

Krav och råd för leverantörshantering

ISO 9001 och ISO 14001 ställer krav på kontroll av externa leverantörer, deras processer, produkter, tjänster och miljörisker. De betonar kontinuerlig förbättring och dokumentation. För att uppfylla dessa krav:

  1. Skapa en tydlig process för utvärdering och urval av leverantörer baserat på riskbedömning utifrån hur de kan påverka er verksamhet avseende kvalitet och hur de påverkar den yttre miljön.
  2. Fastställ kriterier för övervakning av leverantörers prestanda och följ upp genom enkäter och platsbesök.
  3. Integrera klimat- och miljökrav i inköpsprocesser och arbeta med leverantörer för att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp.
  4. Samarbeta med leverantörer för att uppnå kontinuerlig förbättring och uppmuntra certifiering enligt relevanta standarder som ISO 9001 och ISO 14001.
  5. Dokumentera och följ upp leverantörsbedömningar och prestanda regelbundet.

Vanliga misstag och konsekvenser

Undvik dessa misstag för att säkerställa en effektiv leverantörshantering:

  1. Ej faktabaserad riskbedömning av leverantörer och bristfälliga leverantörsutvärderingar vilket kan leda till förlorad försäljning och dåligt rykte pga exempelvis försenade leveranser, merarbete för att hantera avvikelser och dåligt rykte orsakade av leverantörens undermåliga miljöarbete.
  2. Inget system för att spåra och analysera leverantörsprestanda vilket kan påverka kundnöjdhet och rykte negativt.
  3. Brist på kommunikation och samarbete med leverantörer kring kvalitets- och miljöfrågor vilket kan öka miljöbelastning, orsaka bristande efterlevnad av miljölagstiftning och skada företagets rykte.

Slutsats

Leverantörshantering är en kritisk komponent inom kvalitets- och miljöledningssystem. Genom att noggrant följa kraven för leverantörshantering inom ISO 9001 och ISO 14001 och implementera effektiva processer för utvärdering, urval, övervakning och förbättring av leverantörers kvalitets- och miljöprestanda kan organisationer förbättra sin konkurrenskraft och minska risker.

För att undvika vanliga misstag är det viktigt att prioritera kommunikation och samarbete med leverantörer samt att ha en tydlig dokumentation och uppföljning av leverantörsbedömningar och leverantörsprestanda.

Ta steget idag och börja förbättra din leverantörshantering för att skapa en mer hållbar och konkurrenskraftig verksamhet.

Läs mer...

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.

Arbeta smartare och sundare med ett digitalt ledningssystem. så det blir tillgängligt och användbart.

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn för att inte missa nästa intressanta uppdatering.